Laatste nieuws

Wachtlijst ligplaatsen

Het gaat goed met onze vereniging, zelfs zo goed dat we voor het eerst in ons bestaan een ligplaatsenwachtlijst moeten hanteren.

Tot voor kort was dit nog op te lossen met een wisselplek, maar er zijn nu zoveel aanmeldingen dat dit niet meer haalbaar is. Momenteel is er een tekort van zo'n 16 ligplaatsen. De havencommissaris staat dan ook regelmatig peinzend over de haven te staren en is in overleg met het bestuur naarstig opzoek naar een oplossing.

Havencommissaris Albert Meijer.