Laatste nieuws

De trainers van het jeugdzeilen hebben besloten nog niet te starten met het jeugdzeilen. Erg jammer natuurlijk voor alle jongeren die er weer zo'n zin in hadden. Maar het is moeilijk om in deze situatie de richtlijnen van het RIVM op te volgen en zeker de anderhalve meter afstand te bewerkstelligen. We hopen op een ieders begrip. Zo gauw we weer mogelijkheden zien, gaan we starten en zullen iedereen tijdig informeren.

De Palenboot is druk bezig om de palen op de juiste plekken te plaatsen. Dit betekent dat we extra ligplaatsen hebben en de plekken efficienter ingedeeld zijn. 

 

Op zaterdag 12 april gingen er weer een aantal boten te water. De vorige kreeg kregen we een berisping van de gemeente omdat er niet voldoende afstand gehouden werd. Ook waren er groepjes toeschouwers die zich niet hielden aan de anderhalve meter afstand van elkaar. Hier zou op gehandhaafd worden. Er werden daarom nu linten gespannen en er werd een oproep gedaan om met niet meer dan twee mensen de boot te water te laten.

Dit keer kregen we een pluim van de gemeente. Alles is volgens de regels verlopen. Ze verzochten ons dit weer aan de leden kenbaar te maken. 

Hulde leden!!!

Laten we zo doorgaan, want er staan nog een paar data gepland!!

 

Vreemde tijden. In de tijd dat het voorjaar los hoort te barsten trekt er een sluier over de wereld. De maatregelen die de regering heeft afgekondigd zullen beslist ergens goed voor zijn, maar heeft wél zijn weerslag op ons doen en laten. Wat een beetje ervaren lijkt te worden als beperking van vrijheid die we gewend zijn.

https://www.waddenhaventexel.nl/images/WSV_WHT_havengebouw_Tijd.pdf

Er was afgesproken dat Jook Nauta (ons erelid) na de ledenvergadering van 17 april 2020, informatie zou verstrekken over het nieuwe multifunctionele gebouw van de WHT die bij onze haven gerealiseerd wordt. Omdat de ledenvergadering niet doorgaat ivm het Corona-virus is hij bereid de informatie met ons te delen op deze website. 

Als u de link aantikt krijgt u alle infromatie.

Beste leden

De eerstvolgende hijsdag is op 11 april. Daarna zullen er nog een paar volgen. Tenminste als dit door kan gaan doordat iedereen zich aan de regels heeft gehouden. Onderstaande brief is aan de leden gestuurd die 11 april in het water gaan. Maar het is van belang dat alle leden zich de brief ter harte nemen. Laten we er, ondanks alles, een mooi watersportseizoen van maken:

Beste leden,

Onderstaand het hijsschema voor zaterdag 11 april. Ondanks het Corona-virus en de daarmee gepaard gaande beperkingen en maatregelen willen we het hijsen toch doorgang laten vinden, maar dan met strikte inachtneming van de richtlijnen zoals die door het RIVM uitgevaardigd zijn:

-Geen samenscholingen van meer dan 2 personen.

-Onderlinge afstand van 1,5 meter houden.

-Het werkgebied rond de kraan zal afgezet worden met pionnen/lint en binnen dit gebied mogen zich, buiten René, dus maar twee personen zich ophouden. Wat buiten de afzetting gebeurt ligt buiten onze invloedsfeer, hopelijk houden omstanders zich ook aan de richtlijnen.

-Mocht u het niet aandurven of vertrouwd vinden om met minimale assistentie/hulp te water te gaan dan verneem ik dit graag spoedig.

-Wellicht heeft u de brief van de Gemeente/Havenmeesters gelezen, deze was duidelijk, er zal gecontroleerd worden, en bij het niet volgen van de richtlijnen gehandhaafd worden. Dat laatste is hopelijk niet nodig, en natuurlijk willen we ook graag dat volgende hijsdagen doorgang mogen vinden.

De richtlijnen gelden natuurlijk ook voor het Landje, en de steigers en terrein van de WSV.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Erik LeRoux

Beste leden van WSV Texel

Op zaterdag 28 maart zijn de eerste boten te water gegaan. Vaak een feestelijk gebeuren met een mooi watersportseizoen in het vooruitzicht. Helaas leven we in een bizarre tijd en hebben we ons aan strenge RIVM maatregelen te houden. Dat is afgelopen zaterdag fout gegaan. Daarom hebben we onderstaande waarschuwing van de Gemeente ontvangen. Laten we er daarom met elkaar voor zorgen dat het de volgende keren wel volgens de regels gaat. Want het zou toch wel heel jammer zijn als we de verenigingshaven moeten sluiten!!!

 

Brief van gemeente aan WSV Texel    
Goedemorgen,
 
Het zijn lastige tijden vanwege de Corona, de maatregelen zijn ook voor de pleziervaart ingrijpend!
 
Voor de havens op Texel geldt ook dat we de RIVM regels naleven en zien we toe op de naleving van de Noodverordening.
 
Op zaterdag 28-3 is er tijdens het hijsen van schepen en de werkzaamheden die hierbij horen, geconstateerd dat er niet volgens de corona richtlijnen van het RIVM is gehandeld. 
( o.a. groepsvorming  en geen afstand van 1,5 meter)
 
Wij vragen u dringend om bij de volgende te waterlating van schepen rekening te houden met de RIVM richtlijnen. Er zal worden gecontroleerd op naleving hiervan en , als dat nodig mocht zijn, handhavend worden opgetreden.
 
Wij willen u verzoeken dit bericht ook bij uw achterban onder de aandacht te brengen.
 
Met vriendelijke groet, Berna Bouthoorn
Elis Polderman Havenmeesters 
Team Gemeentewerken 
Gemeente Texel txl Emmalaan 15
1791 AT Den Burg 
T  14 0222 (algemeen)
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Postbus 200 
1790 AE DEN BURG
T 0222 - 312710
E pDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

We hebben al een paar keer kenbaar gemaakt dat er ook binnen onze vereniging de nodige maatregelen genomen moeten worden om het Corona-virus in te dammen. We hebben zowel bij de haven van de WSV als het landje daarom opvallende borden geplaatst. Zo kunnen we er niet om heen:

HOUD ANDERHALVE METER AFSTAND!!!!

GEEF ELKAAR RUIMTE OP DE STEIGERS!!!!

WACHT EVEN BIJ EEN AFSLAG ZODAT DE ANDER KAN PASSEREN!!!

Toch ook even een positief bericht in deze nare tijden. Men is begonnen met het plaatsen van de zonnepanelen op De Kajuit. Dit gaat ons vast veel opleveren.

Pagina 1 van 3