Laatste nieuws

Een goed gevulde Watertesse-laar is het weer geworden, dankzij de vele bijdragen. Een mooi verslag van Klaas van der Duim over zijn beleving van de Sneekweek in het “Snitser leven gevoel” en ik vermoed dat er na het lezen van “Wadskarrelen” volgend jaar veel meer mensen zich voor dit evenement gaan opgeven.

Het is herfst en de winter in aantocht. Het hijsen is in volle gang. De boten worden naar "het Landje" vervoerd of naar een stalling elders. De boten worden gewassen, de masten gestreken. Kortom, het zomerseizoen is voorbij. We kunnen aan het klussen om alles in gereedheid te brengen voor het seizoen 2020. 

Het baggeren was een snelle actie. Dat moest ook wel, we konden nu nog op de condities van 2019 acteren. In 2020 zouden er grondmonsters genomen moeten worden. Dat zou heel veel extra kosten met zich meebrengen en als er wat gevonden werd zou het een langdurige kwestie worden. Omdat het voor veel leden al moeilijk was om de haven binnen te varen, was enige spoed raadzaam. Vanwege het baggeren van de haven van de WSV moesten alle boten verplaatst worden naar de WHT. Daar mochten we gratis liggen tijdens deze operatie. De haven blijkt erg ondiep te zijn. De laatste keer dat er gebaggerd is was in 2007 en toen is er niet in de boxen gebaggerd. Er moet ruim 40.000 m3 slib weggehaald worden. Op sommige plekken 1.70 meter. We hopen nu weer jaren vooruit te kunnen.

21/22 September was de sluitingstocht georganiseerd. Dit jaar omgedoopt in Eindevaarseizoentocht.  Rob Arensman die ieder jaar de organisatie op zich nam kon dit ivm zijn werk deze keer niet doen.

Pagina 6 van 6