Laatste nieuws

 

 Beste Watersporters

Jullie zijn ongetwijfeld al op de hoogte, maar zondag wordt er storm verwacht. Liggen de boten veilig? Goed om dit nog even te controleren.

Een goed gevulde Watertesse-laar is het weer geworden, dankzij de vele bijdragen. Een mooi verslag van Klaas van der Duim over zijn beleving van de Sneekweek in het “Snitser leven gevoel” en ik vermoed dat er na het lezen van “Wadskarrelen” volgend jaar veel meer mensen zich voor dit evenement gaan opgeven.

We kunnen terugzien op een geweldige Nieuwjaarsreceptie. Zo'n 55 leden kwamen op de uitnodiging af. Omdat de voorzitter helaas niet aanwezig kon zijn, opende de penningmeester Peter Brons de bijeenkomst met een speech. Hierin memoreerde hij enkele gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ook benadrukte hij de hoge kosten die de vereniging moest maken voor onderhoud, baggeren, het plaatsen van waterslangen en meterkasten. Voor het komend jaar hebben vooral de steigers en het plaatsen van zonnepanelen de aandacht. De wachtlijst voor ligplaatsen is een zorg, er wordt naarstig gezocht naar een oplossing. 

De Havencommissaris, Albert Meijer,  stelde de (voor een deel nieuwe) Kajuit-actviteitencommissie voor. Er is gelukkig jonge aanwas, de groep bestaat nu uit zo'n 12 personen. Met elkaar hebben ze de voorbereidingen getroffen, een heerlijk buffet samengesteld en de Kajuit naderhand weer toonbaar gemaakt.

Na een proost op onze vereniging kon men zich tegoed doen aan het buffet en een genoeglijk samen zijn met elkaar. 

De grootste compliment die we deze dag kregen was  van een lid die zei: "ik heb niet zoveel met Nieuwjaarsrecepties, maar die van de WSV daar moet je geweest zijn!!!!"

Het is herfst en de winter in aantocht. Het hijsen is in volle gang. De boten worden naar "het Landje" vervoerd of naar een stalling elders. De boten worden gewassen, de masten gestreken. Kortom, het zomerseizoen is voorbij. We kunnen aan het klussen om alles in gereedheid te brengen voor het seizoen 2020. 

Het bestuur van de WSV Texel wenst al haar leden een mooi vaarjaar 2020 toe. We gaan uit van een mooie zomer, met voldoende wind en volop zon. We kunnen in ieder geval goed in- en uitvaren, want er is voldoende gebaggerd. 

Het baggeren was een snelle actie. Dat moest ook wel, we konden nu nog op de condities van 2019 acteren. In 2020 zouden er grondmonsters genomen moeten worden. Dat zou heel veel extra kosten met zich meebrengen en als er wat gevonden werd zou het een langdurige kwestie worden. Omdat het voor veel leden al moeilijk was om de haven binnen te varen, was enige spoed raadzaam. Vanwege het baggeren van de haven van de WSV moesten alle boten verplaatst worden naar de WHT. Daar mochten we gratis liggen tijdens deze operatie. De haven blijkt erg ondiep te zijn. De laatste keer dat er gebaggerd is was in 2007 en toen is er niet in de boxen gebaggerd. Er moet ruim 40.000 m3 slib weggehaald worden. Op sommige plekken 1.70 meter. We hopen nu weer jaren vooruit te kunnen.

 

 

 

Het bestuur van de Watersportverening nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie.

Heeft u de datum 12 januari al in de agenda staan! De Nieuwjaarsreceptie van uw Watersportvereniging. We hopen weer veel leden te mogen begroeten. De voorbereidingscommissie is al druk in de weer om er weer een mooie en gezellige middag/avond van te maken.

De partners van leden zijn van harte mee uitgenodigd!!!!

Graag tot 12 januari 2020 vanaf 16.00 uur in de Kajuit.

Pagina 5 van 6