Laatste nieuws

Beste leden van WSV Texel

Op zaterdag 28 maart zijn de eerste boten te water gegaan. Vaak een feestelijk gebeuren met een mooi watersportseizoen in het vooruitzicht. Helaas leven we in een bizarre tijd en hebben we ons aan strenge RIVM maatregelen te houden. Dat is afgelopen zaterdag fout gegaan. Daarom hebben we onderstaande waarschuwing van de Gemeente ontvangen. Laten we er daarom met elkaar voor zorgen dat het de volgende keren wel volgens de regels gaat. Want het zou toch wel heel jammer zijn als we de verenigingshaven moeten sluiten!!!

 

Brief van gemeente aan WSV Texel    
Goedemorgen,
 
Het zijn lastige tijden vanwege de Corona, de maatregelen zijn ook voor de pleziervaart ingrijpend!
 
Voor de havens op Texel geldt ook dat we de RIVM regels naleven en zien we toe op de naleving van de Noodverordening.
 
Op zaterdag 28-3 is er tijdens het hijsen van schepen en de werkzaamheden die hierbij horen, geconstateerd dat er niet volgens de corona richtlijnen van het RIVM is gehandeld. 
( o.a. groepsvorming  en geen afstand van 1,5 meter)
 
Wij vragen u dringend om bij de volgende te waterlating van schepen rekening te houden met de RIVM richtlijnen. Er zal worden gecontroleerd op naleving hiervan en , als dat nodig mocht zijn, handhavend worden opgetreden.
 
Wij willen u verzoeken dit bericht ook bij uw achterban onder de aandacht te brengen.
 
Met vriendelijke groet, Berna Bouthoorn
Elis Polderman Havenmeesters 
Team Gemeentewerken 
Gemeente Texel txl Emmalaan 15
1791 AT Den Burg 
T  14 0222 (algemeen)
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Postbus 200 
1790 AE DEN BURG
T 0222 - 312710
E pDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

We kunnen terugzien op een geweldige Nieuwjaarsreceptie. Zo'n 55 leden kwamen op de uitnodiging af. Omdat de voorzitter helaas niet aanwezig kon zijn, opende de penningmeester Peter Brons de bijeenkomst met een speech. Hierin memoreerde hij enkele gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ook benadrukte hij de hoge kosten die de vereniging moest maken voor onderhoud, baggeren, het plaatsen van waterslangen en meterkasten. Voor het komend jaar hebben vooral de steigers en het plaatsen van zonnepanelen de aandacht. De wachtlijst voor ligplaatsen is een zorg, er wordt naarstig gezocht naar een oplossing. 

De Havencommissaris, Albert Meijer,  stelde de (voor een deel nieuwe) Kajuit-actviteitencommissie voor. Er is gelukkig jonge aanwas, de groep bestaat nu uit zo'n 12 personen. Met elkaar hebben ze de voorbereidingen getroffen, een heerlijk buffet samengesteld en de Kajuit naderhand weer toonbaar gemaakt.

Na een proost op onze vereniging kon men zich tegoed doen aan het buffet en een genoeglijk samen zijn met elkaar. 

De grootste compliment die we deze dag kregen was  van een lid die zei: "ik heb niet zoveel met Nieuwjaarsrecepties, maar die van de WSV daar moet je geweest zijn!!!!"

Toch ook even een positief bericht in deze nare tijden. Men is begonnen met het plaatsen van de zonnepanelen op De Kajuit. Dit gaat ons vast veel opleveren.

Het bestuur van de WSV Texel wenst al haar leden een mooi vaarjaar 2020 toe. We gaan uit van een mooie zomer, met voldoende wind en volop zon. We kunnen in ieder geval goed in- en uitvaren, want er is voldoende gebaggerd. 

Beste leden van de Watersportvereniging Texel,

Dachten wij eerst nog dat het met het coronavirus hier wel mee zou vallen, inmiddels zitten we  middenin de crisis. Van hogerhand zijn er preventieve maatregelen opgelegd en daar moeten we ons - ter bescherming van onszelf en anderen - ook strikt aan houden.

Eén en ander roept bij leden en bestuur de vraag op;

Hoe moeten we hier als Watersportvereniging mee omgaan?

Voorop staat natuurlijk dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor het verstandig naleven van de gestelde regels. Daarnaast moeten we als vereniging uiteraard de door de overheid opgelegde richtlijnen van het RIVM in achtnemen.

Voor de korte termijn betekent dit dat we als vereniging samenkomsten zoals de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de Werkdag in ieder geval tot nader order annuleren. Ook blijven De Kajuit en het toiletgebouw op slot. Er zijn dus GEEN werkzaamheden zoals we die gewend zijn. Eén en ander heeft zeker consequenties voor het onderhoud aan de haven en het clubgebouw. 

Met in achtneming van de minimale afstand en opvolging van de overige maatregelen, blijft onze haven in principe wel open en mag je aan boord zijn van je eigen boot.

Heb daarbij wel respect voor elkaar bij het belopen van de steigers en wacht desnoods bij een kruispunt op elkaar zodat het houden van de minimale afstand van 1½ meter voor iedereen mogelijk is.

Als gouden regel blijft echter gelden dat als je verkouden bent, je thuis moet blijven! In dit kader verwijzen we ook naar de persberichten van de overheid en de dringende oproep van onder andere de burgermeester van Texel.

Ter verdere info;

De Waddenhaven is tot 1 juni gesloten evenals het nieuwe toiletgebouw. In de gemeentehaven worden geen Bruine Vlootschepen meer toegelaten.

De eerste datum (28 maart) voor het te water laten van onze schepen is zeer aanstaande (morgen). Voor dit moment ziet het bestuur en René Boon geen aanleiding om dit af te blazen, MITS alle betrokkenen zich houden aan de algemene nu van kracht zijnde maatregelen.

Omdat de ALV op 17 april as. niet doorgaat, kan het in de WaterTesselaar gedane bestuursvoorstel om het ligplaatsentarief met € 3,-- per vierkante meter per jaar te verhogen, niet worden vastgesteld. Besloten is om dit voorstel in de eerst volgende ALV aan de orde te stellen met als ingangsdatum 1 januari 2021. Met dit besluit schuiven de beoogde investeringen ook een jaar op.

U ontvangt binnenkort een WSV-factuur over 2020 die dus is gebaseerd op het bestaande tarief.

Alle genoemde zaken zijn geheel afhankelijk van de beslissingen die de overheid de komende tijd gaat nemen. Het bestuur probeert hier zo goed als mogelijk is op in te spelen. Dit kan echter betekenen dat bepaalde maatregelen onze verenigingssituatie van het ene op het andere moment volledig kan veranderen. Wij vragen daar bij voorbaat begrip voor.

Ook realiseren we ons dat al deze regels ons erg beperken in ons doen en laten en dat één en ander de planning van een hoop zaken in de war brengt, maar op dit moment staat de gezondheid en het beperken van besmettingsgevaar voorop.

Met de wens op blijvende gezondheid en watersport groet,

het bestuur van Watersportvereniging Texel

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Watersportverening nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie.

Heeft u de datum 12 januari al in de agenda staan! De Nieuwjaarsreceptie van uw Watersportvereniging. We hopen weer veel leden te mogen begroeten. De voorbereidingscommissie is al druk in de weer om er weer een mooie en gezellige middag/avond van te maken.

De partners van leden zijn van harte mee uitgenodigd!!!!

Graag tot 12 januari 2020 vanaf 16.00 uur in de Kajuit.

Op 13 maart en 14 maart 2020 meerden de eerste passanten weer af in onze haven van de WSV. Dit ondanks het koude weer en Corona. Hopelijk duurt het niet meer zo lang dat de situatie zodanig is dat we elkaar in grote getale weer ontmoeten in onze haven.

 

 Beste Watersporters

Jullie zijn ongetwijfeld al op de hoogte, maar zondag wordt er storm verwacht. Liggen de boten veilig? Goed om dit nog even te controleren.

Een goed gevulde Watertesse-laar is het weer geworden, dankzij de vele bijdragen. Een mooi verslag van Klaas van der Duim over zijn beleving van de Sneekweek in het “Snitser leven gevoel” en ik vermoed dat er na het lezen van “Wadskarrelen” volgend jaar veel meer mensen zich voor dit evenement gaan opgeven.

Pagina 4 van 5