Laatste nieuws

Beste WSV leden,
 
Ondanks dat er wat versoepeling is bij de COVID-19 maatregelen en het broodnodige toerisme op Texel weer wat op gang komt, leven we toch in een ongekend vreemde situatie. Dat vindt ook z’n weerslag in het verenigingsleven en dat voelt niet altijd even prettig.
Voorop staat echter dat we allemaal gezond blijven en het WSV-bestuur hoopt dan ook van ganse harte dat het Corona-virus u niet heeft bereikt of zal bereiken.
 
Om toch wat contact met elkaar te houden, sturen we u hierbij een wat uitgebreidere WSV Nieuwsbrief. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen;

  • De voorjaars-ALV, Algemene Ledenvergadering
  • Werkzaamheden door leden
  • Van het huidige naar het Nieuwe Ruim
  • Sanitair
  • Leesvoer
  • Vaarseizoen 2020

 

Vanwege de Corona problemen zijn er ook problemen met het toiletgebruik. Het nieuwe toiletgebouw naast "Het Ruim" van de Waddenhaven, wordt dit jaar waarschijnlijk niet geopend. Ons eigen toiletgebouw is sinds vorig jaar dicht. Een aantal mensen die hebben aangegeven liever van ons eigen toiletgebouw gebruik te willen maken, hebben een sleutel gekregen. Ze houden zelf de toiletten schoon. De douches zijn afgesloten. Veel leden komen in verband met Corona niet op de haven. Daarom komt het schoonmaken van de toiletten voornamelijk op Bruno Reitsma neer. Hij doet dit vol overgave en verve en daar zijn we hem dankbaar voor.

We begrijpen dat de beperkingen als erg vervelend kan worden ervaren. We hopen op uw begrip. Mochten er leden zijn die ook over een sleutel willen beschikken dan kunnen ze contact opnemen met de havencommissaris Albert Meijer.

 

We hebben al een paar keer kenbaar gemaakt dat er ook binnen onze vereniging de nodige maatregelen genomen moeten worden om het Corona-virus in te dammen. We hebben zowel bij de haven van de WSV als het landje daarom opvallende borden geplaatst. Zo kunnen we er niet om heen:

HOUD ANDERHALVE METER AFSTAND!!!!

GEEF ELKAAR RUIMTE OP DE STEIGERS!!!!

WACHT EVEN BIJ EEN AFSLAG ZODAT DE ANDER KAN PASSEREN!!!

De trainers van het jeugdzeilen hebben besloten nog niet te starten met het jeugdzeilen. Erg jammer natuurlijk voor alle jongeren die er weer zo'n zin in hadden. Maar het is moeilijk om in deze situatie de richtlijnen van het RIVM op te volgen en zeker de anderhalve meter afstand te bewerkstelligen. We hopen op een ieders begrip. Zo gauw we weer mogelijkheden zien, gaan we starten en zullen iedereen tijdig informeren.

De Palenboot is druk bezig om de palen op de juiste plekken te plaatsen. Dit betekent dat we extra ligplaatsen hebben en de plekken efficienter ingedeeld zijn. 

 

Op zaterdag 12 april gingen er weer een aantal boten te water. De vorige kreeg kregen we een berisping van de gemeente omdat er niet voldoende afstand gehouden werd. Ook waren er groepjes toeschouwers die zich niet hielden aan de anderhalve meter afstand van elkaar. Hier zou op gehandhaafd worden. Er werden daarom nu linten gespannen en er werd een oproep gedaan om met niet meer dan twee mensen de boot te water te laten.

Dit keer kregen we een pluim van de gemeente. Alles is volgens de regels verlopen. Ze verzochten ons dit weer aan de leden kenbaar te maken. 

Hulde leden!!!

Laten we zo doorgaan, want er staan nog een paar data gepland!!

 

Vreemde tijden. In de tijd dat het voorjaar los hoort te barsten trekt er een sluier over de wereld. De maatregelen die de regering heeft afgekondigd zullen beslist ergens goed voor zijn, maar heeft wél zijn weerslag op ons doen en laten. Wat een beetje ervaren lijkt te worden als beperking van vrijheid die we gewend zijn.

https://www.waddenhaventexel.nl/images/WSV_WHT_havengebouw_Tijd.pdf

Er was afgesproken dat Jook Nauta (ons erelid) na de ledenvergadering van 17 april 2020, informatie zou verstrekken over het nieuwe multifunctionele gebouw van de WHT die bij onze haven gerealiseerd wordt. Omdat de ledenvergadering niet doorgaat ivm het Corona-virus is hij bereid de informatie met ons te delen op deze website. 

Als u de link aantikt krijgt u alle infromatie.

Beste leden

De eerstvolgende hijsdag is op 11 april. Daarna zullen er nog een paar volgen. Tenminste als dit door kan gaan doordat iedereen zich aan de regels heeft gehouden. Onderstaande brief is aan de leden gestuurd die 11 april in het water gaan. Maar het is van belang dat alle leden zich de brief ter harte nemen. Laten we er, ondanks alles, een mooi watersportseizoen van maken:

Beste leden,

Onderstaand het hijsschema voor zaterdag 11 april. Ondanks het Corona-virus en de daarmee gepaard gaande beperkingen en maatregelen willen we het hijsen toch doorgang laten vinden, maar dan met strikte inachtneming van de richtlijnen zoals die door het RIVM uitgevaardigd zijn:

-Geen samenscholingen van meer dan 2 personen.

-Onderlinge afstand van 1,5 meter houden.

-Het werkgebied rond de kraan zal afgezet worden met pionnen/lint en binnen dit gebied mogen zich, buiten René, dus maar twee personen zich ophouden. Wat buiten de afzetting gebeurt ligt buiten onze invloedsfeer, hopelijk houden omstanders zich ook aan de richtlijnen.

-Mocht u het niet aandurven of vertrouwd vinden om met minimale assistentie/hulp te water te gaan dan verneem ik dit graag spoedig.

-Wellicht heeft u de brief van de Gemeente/Havenmeesters gelezen, deze was duidelijk, er zal gecontroleerd worden, en bij het niet volgen van de richtlijnen gehandhaafd worden. Dat laatste is hopelijk niet nodig, en natuurlijk willen we ook graag dat volgende hijsdagen doorgang mogen vinden.

De richtlijnen gelden natuurlijk ook voor het Landje, en de steigers en terrein van de WSV.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Erik LeRoux

Pagina 3 van 5