Laatste nieuws

Erelidmaatschap Hans Eelman

Op 25 april werd Hans Eelman uitgenodigd voor een "bespreking" in de Kajuit. Van zijn vrouw had hij al afscheid genomen, want zij zou een reisje maken. Hans was totaal overvallen, verbluft, maar ook verrast, toen niet zij alleen, maar ook het voltallig bestuur van de WSV en Jook Nauta als erelid in de Kajuit zaten om hem te verwelkomen. Nadat hij enigszins bekomen was en een kopje koffie met gebak genuttigd had, liet voorzitter Willem Oosterhaven weten dat Hans benoemd werd als erelid van de vereniging. Hans werd geprezen om zijn werkzaamheden voor de vereniging, nu nog steeds en zeker ook in het verleden waar hij een grote inbreng had in het ontstaan van de vernieuwde WSV, daar waar de haven nu is. Het certificaat voor het erelidmaatschap werd hem overhandigd door Willem. Marijke, de vrouw van Hans werd verrast met een bloemetje. Daarna werd er in een ontspannen sfeer en een iets bijgekomen Hans nog lang nagepraat over wat er alemaal gebeurd was met betrekking tot de haven.

Ook hier van harte gefeliciteerd Hans, je hebt het verdiend. 

De vereniging kent nu twee ereleden. Een paar jaar geleden werd Jook Nauta al benoemd als erelid.