Laatste nieuws

Sluitingstocht gaat niet door

Beste watersporters

De sluitingstocht, één van de hoogtepunten van het jaar gaat helaas niet door. Er waren te weinig aanmeldingen. Misschien komt dat doordat het te kort dag was, maar hoe dan ook, we hopen deze traditie het volgend jaar met groot succes voort te kunnen zetten.

Voor nu nog een fijne nazomer met veel vaarplezier.

Namens het bestuur,

Albert Meijer