Laatste nieuws

Wetenschappelijk onderzoek in onze haven

Twee marien biologen van het NIOZ en WMR (Wageningen Marine Research) , Rob Witbaard en Joop Coolen, hebben het bestuur benaderd om te kijken of er voor een wetenschappelijk experiment gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten die in beheer zijn bij de watersport vereniging.  Ze willen de komende 2 jaar graag zogenaamde settlement platen ophangen onder of langs 1 van de steigers niet te ver achter in de haven. Het bestuur heeft hiermee ingestemd.

De verwachting is dat zich aangroei vestigt op deze settlement platen. Aan deze aangroei willen ze vervolgens ter plekke een aantal typen procesmetingen uitvoeren zoals het meten van zuurstofconsumptie en uitwisseling van voedingsstoffen en het vastleggen van slib. Daarvoor zochten zij een redelijk beschermde locatie waar jaar rond met duikers gewerkt kan worden, maar waar de settlement platen verder ongestoord kunnen blijven hangen tot het experiment voorbij is. Ze verwachten dat de overige gebruikers van de haven hier geen hinder van ondervinden. 

Zaterdag 6 februari hebben ze de eerste twee panelen weten te plaatsen in de buurt van de Betsemasteiger. De panelen hangen midden onder de steiger en zijn van bovenaf niet te zien. Elk paneel bestaat uit twee ramen met in elk raam een stalen schijf, plus onder elk raam nog een losse stalen schijf die vrij hangt. Aan een van de panelen hangt ook een klein meetinstrument dat elke 10 minuten de temperatuur en zoutgehalte opslaat. Ondanks de kou (water 3 graden, lucht 1 graad) ging alles voorspoedig.

Ze zijn van plan om elke week metingen te komen doen aan de panelen en maandelijks een set panelen bij te plaatsen. We zijn benieuwd naar de resultaten en vinden het fijn hier als vereniging aan mee te kunnen werken.