Laatste nieuws

Historische ledenvergadering

Op 27 november 2020 vond onze, naar ik hoop, historische ledenvergadering plaats. Het was online en een hele uitdaging om het goed voor elkaar te krijgen. Dank zij Peter Brons is dit goed gelukt. Het dagelijks bestuur was alleen aanwezig om de Corona-maatregelen goed te kunnen hanteren en anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Online hadden zich ruim 40 mensen aangemeld, uiteindelijk werden het een kleine dertig. Het was eenrichtingsverkeer, maar toch een goede manier om de leden op de hoogte te brengen van het wel en wee van onze vereniging. Uiteraard kan er nog op gereageerd worden en zullen deze vragen meegenomen worden in de notulen.

Na de vergadering was er nog een presentatie van Jook Nauta over het nieuwe gebouw van de WHT.