Laatste nieuws

Eindejaars-vaartocht gaat niet door!!

Beste lezer,

De agenda op de website van de WSV zegt dat in het weekend van 19/ 20 september a.s. de Sluitingstocht op het programma staat. Die datum is in de week vóór de ALV van 23 november 2019 bedacht. We weten allemaal wat er sinds die tijd over de samenleving is uitgestort. En hoewel er eerst nog hoop bestond dat het “met een paar maanden we over zou zijn”, weten we inmiddels beter. De in maart 2020 uitgevaardigde Corona-maatregelen zijn, hoewel sinds die tijd iets versoepeld, nog steeds van kracht. Met name voor evenementen met groepen waarvan de deelnemers niet tot één huishouden behoren is het moeilijk iets te organiseren, zeker op de manier waarop wij gewend waren de sluitingstochten te laten verlopen. De Kajuit is tot op heden gesloten, waardoor het Palaver onmogelijk is, het borrelen op elkaars boot en het gezamenlijk dineren, wat eigenlijk een belangrijke rol speelde bij de sluitingstochten worden erg moeilijk. En de één zal er minder zwaar aan tillen dan de ander, maar wanneer we tenminste de 1,5 meter-maatregel willen respecteren wordt het een tamelijk saaie sluitingstocht… Daarom heb ik na overleg met het WSV-bestuur besloten dit jaar geen sluitingstocht te organiseren. Jammer, maar het zij zo, misschien volgend jaar weer… Ik denk ook dat het bovenstaande geen belemmering hoeft te zijn voor degenen die met goede vrienden een gezellig weekend willen houden, maar dat zal dan geheel op eigen initiatief en voor eigen verantwoordelijkheid zijn. 

Ondanks alles wens ik iedereen goede vaart, blijf gezond!

Rob Arensman