Laatste nieuws

Nieuw gebouw op de haven

https://www.waddenhaventexel.nl/images/WSV_WHT_havengebouw_Tijd.pdf

Er was afgesproken dat Jook Nauta (ons erelid) na de ledenvergadering van 17 april 2020, informatie zou verstrekken over het nieuwe multifunctionele gebouw van de WHT die bij onze haven gerealiseerd wordt. Omdat de ledenvergadering niet doorgaat ivm het Corona-virus is hij bereid de informatie met ons te delen op deze website. 

Als u de link aantikt krijgt u alle infromatie.