Laatste nieuws

Nieuwjaarsreceptie

We kunnen terugzien op een geweldige Nieuwjaarsreceptie. Zo'n 55 leden kwamen op de uitnodiging af. Omdat de voorzitter helaas niet aanwezig kon zijn, opende de penningmeester Peter Brons de bijeenkomst met een speech. Hierin memoreerde hij enkele gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ook benadrukte hij de hoge kosten die de vereniging moest maken voor onderhoud, baggeren, het plaatsen van waterslangen en meterkasten. Voor het komend jaar hebben vooral de steigers en het plaatsen van zonnepanelen de aandacht. De wachtlijst voor ligplaatsen is een zorg, er wordt naarstig gezocht naar een oplossing. 

De Havencommissaris, Albert Meijer,  stelde de (voor een deel nieuwe) Kajuit-actviteitencommissie voor. Er is gelukkig jonge aanwas, de groep bestaat nu uit zo'n 12 personen. Met elkaar hebben ze de voorbereidingen getroffen, een heerlijk buffet samengesteld en de Kajuit naderhand weer toonbaar gemaakt.

Na een proost op onze vereniging kon men zich tegoed doen aan het buffet en een genoeglijk samen zijn met elkaar. 

De grootste compliment die we deze dag kregen was  van een lid die zei: "ik heb niet zoveel met Nieuwjaarsrecepties, maar die van de WSV daar moet je geweest zijn!!!!"