Laatste nieuws

Jook Nauta krijgt erelidmaatschap WSV

Tijdens de algemene ledenvergadering van de WSV wordt aan Jook Nauta het erelidmaatschap toegekend namens bestuur en leden. Onze voorzitter Willem Oosterhaven spreekt Jook lovende woorden toe. Hij memoreert dat Jook van 1999 - 2010 voorzitter van onze vereniging is geweest en daarmee de langst zittende voorzitter. Jook heeft door zijn tomeloze inzet, het na jaren vechten voor elkaar gekregen dat de WSV haar eigen haven kon kopen. Dit is één van zijn absolute hoogtepunten. Na jaren strijd met de Gemeente gaf dit de nodige rust in de WSV en kon deze verder uitgebouwd worden naar de vereniging die het nu is.

Ook moet zijn rol bij de WHT niet onderschat worden. De positieve ontwikkelingen van de WHT heeft de WSV ontzettend veel goeds gebracht. Zijn slimheid, betrouwbaarheid, enorme dossierkennis en een heel groot netwerk heeft hij altijd met volle inzet belangeloos aan de WSV beschikbaar gesteld.

Je weet nooit hoe een ander het gedaan zou hebben maar je kan stellen dat Jook op de juiste momenten die essentiële dingen heeft gedaan waarvan en waardoor de WSV nu een zeer stabiele vereniging is.

Je kan hier lang of kort over uitweiden, maar Jook was gewoon de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment. Maar zonder zijn enorme inzet èn vasthoudendheid waren we niet zover gekomen.

Als er dus één persoon is die het erelidmaatschap verdient is dat Jook Nauta.

Na deze woorden overhandigt Willem de oorkonde aan Jook, die zeer verrast, maar ook zeer verguld is.