Laatste nieuws

Baggeren in WSV

Het baggeren was een snelle actie. Dat moest ook wel, we konden nu nog op de condities van 2019 acteren. In 2020 zouden er grondmonsters genomen moeten worden. Dat zou heel veel extra kosten met zich meebrengen en als er wat gevonden werd zou het een langdurige kwestie worden. Omdat het voor veel leden al moeilijk was om de haven binnen te varen, was enige spoed raadzaam. Vanwege het baggeren van de haven van de WSV moesten alle boten verplaatst worden naar de WHT. Daar mochten we gratis liggen tijdens deze operatie. De haven blijkt erg ondiep te zijn. De laatste keer dat er gebaggerd is was in 2007 en toen is er niet in de boxen gebaggerd. Er moet ruim 40.000 m3 slib weggehaald worden. Op sommige plekken 1.70 meter. We hopen nu weer jaren vooruit te kunnen.